Välkommen till Kennel Re-Smon Ta

Medlem i TTS (Tibetanska Terriersällskapet) 
www.tibetanskterrier.svktr.nu  och i SKK (Svenska Kennelklubben) www.skk.se